25 mars 2014

Vinimporten till Sverige 2013

Här visas statistik om den svenska vinimporten 2013 med fokus på vilket land vinet kommer från. Statistiken avser enbart försäljning från Systembolaget. En jämförelse görs också om försäljningen per län i Sverige. Kartor och tabeller i detta inlägg baseras på offentlig statistik från Systembolaget gällande 2013.

Dessa viner väljer svensken 2013 - ursprungsland

Dessa tabeller och kartor visar de största länderna varifrån svenskarnas inköpta vin kommer. Det visar hur många tusen liter som säljs via Systembolaget under 2013. Med vin exkl starkvin omfattas all vinförsäljning (rött, vitt och rosé).  Italien är totalt sett det största ursprungslandet och därifrån är det framförallt rött vin som importeras. Sydafrika är god tvåa och de dominerar Sveriges import av vita viner, men de säljer snarlikt mycket även när det gäller rödvin. Trean Frankrike säljer ungefär lika mycket rött som vitt, men här syns inte försäljningen av roséviner mer än i totalen. Ett streck innebär ingen uppgift i den officiella statistiken.Här ses den totala försäljningen från Systembolaget utefter vinets ursprungsland. Staplarna symboliserar försäljning i liter. Klicka på kartan för att se större bild.


På denna kartbild ses fördelningen mellan röda och vita viner per ursprungsland:Viner från Europa - försäljningsstatistik

Här ses de största ursprungsländerna i Europa vad gäller försäljning ur Systembolaget. Italien dominerar stort före Frankrike och Spanien. Tyskland skymtar i bakgrunden och är stora när det gäller vita viner medan de röda ännu inte verkar ha hittat till oss i någon större skala. På denna karta visas inte försäljningen av roséviner.
Vinförsäljning per län i Sverige

Här ses svenskarnas inköp av vin per län under 2013 på Systembolaget. Södermanland och Halland är de län som ökar mest (4%). Alla Sveriges 21 län ökar alltså inköpen jämfört med föregående år, men minst av alla ökar Värmland, Stockholm och Kronoberg - alla med mindre än 1% i ökning. Totalsiffrorna för 2012 och 2013 avser liter i tusental.

Kartans värmefläckar symboliserar vinförsäljning per län och per capita baserad på tabellen ovan. Vi gör inga djupgående analyser om detta, men man kan ana att gränshandeln Norge-Sverige påverkar statistiken stort för Värmland och Jämtland. Även skåningarnas och blekingarnas inköp i Danmark och Tyskland kan man tänka sig bidrar till att deras inköp på Systembolaget är lägre än för många andra län.24 mars 2014

Arbetslöshet i Europa 2002 vs 2012 per NUTS-region

Vanligen pratas det om arbetslöshet i procent, men här har vi istället fokuserat på antal personer utan arbete. Det ger en annan bild och kanske också mer förståelse för hur allvarlig situationen är i Europa just nu. På tio år har antalet arbetslösa ökat med ca 6 500 000 människor i de 27 undersökta länderna i Europa. Här ingår då inte ens Balkan-området, där vi vet att det råder stor arbetslöshet med i vissa fall över 30% (Makedonien och Kosovo, 2012).

Det finns dock flera länder som faktiskt har gått i motsatt riktning under samma tioårsperiod. Polen har tex minskat arbetslösheten med nära 1,7 miljoner personer. I första hand är det de forna östeuropeiska länderna som har denna positiva utveckling. Bulgarien, Rumänien och Slovakien är ytterligare tre länder som har minska arbetslösheten om man räknar i antal människor. I Västeuropa är det endast Tyskland som står för en positiv utveckling, men den är å andra sidan rejäl - närmare 600 000 personer färre är i arbetslöshet nu jämfört med då.

Tabellen nedan visar antalet arbetslösa per land 2002 respektive 2012 samt skillnaden i tredje kolumnen.
Siffrorna är baserad på Eurostats data, där statistiken per NUTS-område har summerat. Siffrorna är i tusental och antalet arbetslösa i Spanien 2012 var alltså 5 769 000 - en ökning med 3,7 miljoner.
Siffran för Danmark 2002 fanns inte med i NUTS-statistiken, men den korrekta borde ha varit ca 120 000, då arbetslösheten var 4,6% vid tidpunkten (7,5% 2012).


Arbetslöshet i Europa - 3D-karta

I videon nedan, som skapats med hjälp av Excel Power Maps, ser man tydligt hur utbredd arbetslösheten är i sydeuropa. Varje stapel representerar ett NUTS-område, vilket är en geografisk indelning som används i EU-sammanhang. Den bilden som ses nedan innan videon har startat är på NUTS2-nivån.

23 mars 2014

Arbetsförmedlingen - antal nyanmälda platser 1998-2013 länsvis

Arbetsförmedlingen redovisar varje månad antal nyanmälda platser (antal jobb) per län. Här visar vi denna länsdata och har tagit fram genomsnittligt antal platser per månad för åren 1998, 2003 och 2013.  Kartan och tabellen nedan är två olika sätt att visa samma statistik och de kompletterar varandra. Kartan visar tydligt hur stor andel av jobben som kommer fram i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
I tabellen ser man dock andra nyanser där flera mindre län visar tydliga ökningar mellan 2008 och 2013, till skillnad från t.ex. Stockholms län. En av förklaringarna kan vara att Stockholm fortfarande gick för högtryck i början av 2008, innan världsekonomin föll ihop. De mindre länen hade redan börjat tappa trycket redan före 2008. Norrbotten och Västernorrland står alltså för de största ökningarna i antal nyanmälda platser mellan 2008 och 2013 med 38 respektive 37%. Även Sveriges fjärde storstadsregion, Östergötland, har ökat kraftigt med 29% mellan samma år.

Jämför man istället mellan 1998 och 2013 ser vi, förvånande nog, att de tre storstadslänen har en identisk utveckling, där alla ökat antalet platser med 79%. Rikets snitt är 77% och snittet för alla län som inte räknas som storstadslän är 75%. Vinnarna i klassen är Östergötland med 124% följt av Södermanland på 110%. Örebro län intar tredjeplatsen med sina 90% i ökning av antalet platser anmälda hos Arbetsförmedlingen. I botten hittar vi Gotland som är oförändrat senaste 15 åren, men mer överraskande är säkert för många att det stora länet Jönköping inte hänger med övriga Sverige och ligger alltså långt efter närmsta län.
I tabellen nedan syns också att Jönköping 2013 hade färre än 5 nyanmälda platser per 1 000 invånare. Med en arbetslöshet på 6,1% är de dock långt ifrån att vara sämst i klassen. Stockholm och Norrbotten toppar överlägset i denna lista med 7,4 respektive 6,6 platser lediga per 1 000 invånare. Jämförelsen är gjord på data från 2013.


Då denna data tidigare aldrig har presenterats på detta sätt, vad vi känner till, så vill vi förtydliga hur vi har gått till väga. Med antal platser avses nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i genomsnitt per månad under respektive år. Som en jämförelse har vi också här tagit fram en graf över Sveriges BNP i reella tal. BNP visas per kvartal på axeln till höger. Nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen visas på den vänstra axeln och här ses dels Sverige totalt, men också de tre storstadslänen. Som vi tidigare nämnt ses här att Stockholm tycktes gasa på lite längre in under krisåret 2008 jämfört med andra län. Klicka på bilden för att göra den större.


17 mars 2014

Motorfordon i trafik 2013 i Sverige

Motortätaste länen

Vilket län är motorcykeltätast och vilken kommun har flest snöskotrar? Ja det är några av svaren som ges här i statistik över motorfordon i trafik 2013. Statistiken avser antal fordon per 1 000 vuxna invånare inom respektive län eller kommun. Till vuxna invånare räknas alla invånare som är 18 år eller äldre. Gotland och Jämtland är utan tvekan de två "motortätaste" länen i Sverige, då Gotland toppar listan för personbilar, motorcyklar och traktorer. Jämtland har istället flest snöskotrar och lastbilar samt näst flest bussar per vuxna invånare. När det gäller snöskotrar är det Jämtland, Norrbotten och Västerbotten som har överlägset flest per invånare. Sveriges busstätaste län är framförallt Kalmars och även här Jämtlands län, vilka utmärker sig stort med sex respektive fem bussar per 1 000 vuxna invånare, vilket är mångdubbelt fler än övriga län i Sverige.
Motorfordon per kommun och per 1 000 vuxna invånare


Personbilar

I genomsnitt har Sverige 584 personbilar i trafik per 1 000 vuxna invånare. De biltätaste kommunerna har dock långt fler bilar än så - Älvdalen och Malung har båda över 800 personbilar i snitt. Här är kommunernas topplista för personbilar.

Motorcyklar

Vi utnämner här Bollebygd till den MC-tätaste kommunen i Sverige tätt följd av Olofström och Götene. Bollebygd har 69 motorcyklar per 1 000 vuxna invånare, vilket är nära dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. Här är topp-20 listan för de MC-tätaste kommunerna:

Kartan visar de 30 MC-tätaste kommunerna i Sverige i förhållande till antalet vuxna invånare. Man ser tydligt att det är södra Sverige som dominerar, då det endast finns en kommun norr om Gävle med på topp-30 listan. Västsverige och Skåne har som synes många mc-täta kommuner.

Snöskotrar

I länstabellen överst syns tydligt att Jämtland, Norrbotten och Västerbotten dominerade stort när det gäller snöskotrar. Vilka kommuner är det då som toppar i Sverige? Storuman segrar här och vi utnämner dem till Sveriges snöskoterkommun, där 2 av 3 vuxna alltså har en snöskoter. Arjeplog är dock en mycket god tvåa. Trean Sorsele ligger är en bit ifrån, men ligger ändå långt före närmsta kommun i listan.

Här ses de 20 kommuner på kartan, där staplarnas höjd symboliserar snöskotertätheten.Traktorer

Trots att Gotlands län solklart toppar listan över trakortätheten i Sverige så är inte kommunen Gotland ens med på topp-30 bland Sveriges traktortätaste kommuner. Essunga, Bjurholm och Färgelanda kommun intar de tre toppositionerna med klart över 200 traktorer per 1 000 vuxna invånare, vilket är många gånger fler än rikssnittet på 42.


På kartan ses de 30 största kommunerna, där man tydligt ser att det är kring ett bälte vid Vänern/Vättern som traktortätheten är som allra störst. Vissa överraskas säkert av att det finns 4 kommuner i höjd med Umeå, som tillhör denna traktortopplista.
Lastbilar & Bussar

Här ses de kommuner som har flest lastbilar respektive bussar per 1 000 vuxna invånare.Tabeller och kartor är framtagna av Proseo AB och är baserad på data från kunskapsmyndigheten Trafikanalys. På Proseo.se finns mer information om denna statistik.

5 mars 2014

Avresande utrikespassagerare - första landningsflygplats

Statistiken nedan gäller avresande passagerare i utrikes trafik. Landet avser den första destination eller landningsflygplats efter start från svenska flygplatser 2008-2012. Tyskland är alltså den vanligaste första destinationen, när det gäller utrikes flygtrafik från Sverige. Om och isåfall var nästa destination är på resan, visas inte i statistiken nedan. Turkiet har varit på uppgång i flera år och ökade till och med 2009, vilket var året då de flesta andra stora destinationsländer minskade i trafik.
Här är samma flygdata i tabellform. Första destinationsland efter Sverige är just vad det är - statistiken säger här inte om och isåfall vart den resande tar vägen efter första landningen. Några destinationsländer har förändrats dramatiskt under de senare åren. Spanien har tex ökat trafiken med över 300 000 passagerare på bara fyra år (20% ökning). Turkiet har ökat med hela 105% på fyra år, vilket innebär 335 000 fler passagerare fler än 2008. Frankrike är ett av de största destinationsländerna som har tappat mest sedan 2008, -15%. Av de något mindre destinationsländerna  märks kraftiga ökningar mellan 2008 och 2012 på framförallt Serbien +261% och Qatar med +300%.3 mars 2014

Personbilar i trafik samt nyregistreringar 1975-2014

Grafen visar personbilar i trafik i Sverige månad för månad fr.o.m. januari 1975 t.o.m. januari 2014. Antal personbilar enligt bilregistret efter fordonsslag, status och månad. Nyregistreringar ska avläsas på den vänstra orangemarkerade skalan och antal personbilar totalt i trafik på den blå högra skalan. Den svarta linjen är rullande 12 månader och är alltså ett årsmedel. Det man kan notera gällande nyregistreringar är att tappet under både IT-kraschen 2000 och finanskrisen 2008 var ytterst marginell jämfört med den stora svackan under fastighetskrisen i början av 1990-talet. R12-värdet för nyregistrerade bilar var som allra lägst under september 1993 med endast 10 354 bilar. Från toppen av R12-värdet i januari 1989 med 29 202 bilar, så tog det hela elva år innan detta värde överträffades igen med 29 481 bilar i maj 2000. Just maj år 2000 var en rekordmånad med fantastiska 39 066 bilar nyregistrerades, vilket inte har varit nära att överträffas vare sig förr eller senare.

Påfallande ofta under dessa 40 år, så verkar både uppåtgående respektive nedåtgående trend hålla i sig 20-24 månader i sträck. Ett stort och tidsmässigt långt undantag skedde mellan maj 1989 och april 1994 - i exakt fem år, varje månad, så sjönk nybilsregistreringen mot fg år, dvs 60 månader i rad. Direkt efter det så ökade de nya bilarna varje månad jmf mot fg år i hela 83 månader i sträck tom mars 2001! Intressant alltså att nybilsregistreringen ökade i exakt ett år efter att IT-kraschen på börsen hade inletts.


Tabellen visar rekordvärden för antal nyregistrerade personbilar samt medelvärden per månad.
1 mars 2014

Fordon i trafik 2013 per län

Tabellen nedan visar antal fordon i trafik under 2013. Datan kommer från Trafikanalys och är bearbetad av oss.Personbilar i trafik per län 2013

I denna karta samt i övriga tabeller nedan har vi beräknat antal registrerade fordon i trafik i förhållande till antalet vuxna invånare per region eller län som i detta fall.Lastbilar i trafik per län 2013
28 februari 2014

Taxibilar per invånare - statistik 2013

Trafikanalys har nyligen kommit med statistik över den svenska fordonsflottan för 2013. Under året fanns det 15 975 taxibilar i trafik i hela landet. Här har vi sammanställt statistiken för taxibilar och dess täthet per 1000 invånare. Datan presenteras i både tabellformat samt på 3D-karta.

Taxitäthet per kommun i Sverige 2013

Här ses topplistan över de svenska kommuner som har flest taxibilar per 1000 invånare.
Tabell 2 nedan visar bottenlistan, dvs de kommuner som har minst antal taxibilar per 1000 invånare.

Topp- och bottenlistan visad på kartan

Staplarna motsvarar antal taxibilar per 1000 invånare och per kommun för både topp- och bottenlistorna ovan. Kartbilden längst ned visar en förstorad bild över Stockholm, där många av de taxitätaste kommunerna finns.


Taxibilar täthet per invånare i storkommunerna

I Sveriges 20 största kommuner ser taxibilarnas täthet ut enligt följande. Riksgenomsnittet är 1,66 taxibilar per 1000 invånare - både Stockholm och Huddinge har dubbelt så mycket mer än snittet.


Nyregistrerade bilar per bränsleslag 2013

Totalt nyregistrerades 292 000 personbilar under 2013 i Sverige och 60% av dessa är dieselbilar. Statistiken här visar andel nyregistrerade bilar per bränsleslag. Den första tabellen visar hur andelen skiljer sig mellan Sveriges största kommuner samt en jämförelse mot hela landet i stort. Den bearbetade datan kommer ursprungligen från Trafikanalys.

Bränsleslag på nyregistrerade bilar i största kommunerna

Bland Sveriges största kommuner är Stockholm den som har valt klart mest dieselbilar jämfört med övriga storkommuner. Linköping, tillsammans med Stockholm, ligger i topp vad gäller nyregistrerade miljöbilar under 2013. De flesta andra storkommuner ligger kring rikssnittet på 10%. Det syns också tydligt att Skånekommunerna Malmö och Helsingborg skiljer sig mot övriga storkommuner samt rikssnittet. Disesel dominerar nybilsvalet, men bensinbilar ligger inte långt efter.


Bränsleslag på nyreggade personbilar per kommungrupp

Tabellen nedan visar samma data per kommungrupp och intressant är kanske att storstäderna (Malmö, Göteborg & Stockholm) samt större städer har ungefär samma andel dieselbilar som glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkad region. Alternativa bränslen till diesel och bensin ligger på en mycket låg andel totalt sett, men det är i storstäderna och dess förortskommuner samt i större städer*, som det förekommer i första hand.

*kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. Läs här mer om SKLs kommungruppsindelning.


Nyregistrerade bilar per bränsleslag och län 2013Kartan nedan visualiserar tabellen ovan och gäller andel nyregistrerade dieselbilar per län. Gotland har lägsta andelen med 46% och Jämtlands län toppar med 75% under 2013. Kartan visar tydligt den regionala skillnaden, där norra Sverige satsar mest på diesel, medan södra halvan satsar klart mindre på diesel. Skåne, Halland och Blekinge är tillsammans med Gotland de som registrerar minst andel dieselbilar. Gotland är dessutom det enda länet som registrerat fler bensinbilar än dieselbilar.


27 februari 2014

MC-täthet i svenska kommuner 2013

Var är MC-tätheten som störst i Sverige?  Ja i denna analys visar det sig att Bollebyggd är den kommun i hela Sverige med flest MC per vuxna invånare. De har cirka 69 MC per 1000 vuxna invånare och slår tvåan Olofström med mycket knapp marginal. Vi har alltså inte slagit ut andelen på alla invånare utan endast på de som är 18 år eller äldre, då vi tycker det ger en mer exakt bild av hur MC-intresset ser ut. Data från både SCB och Trafikanalys är bearbetad av oss.

Topplista MC-täthet i svenska kommuner 2013

Här är de 30 kommuner i Sverige, som 2013 har högst andel motorcyklar i trafik per 1000 vuxna invånare. På topplistan finns det alltså bara en kommun, som ligger norr om Gävle. Varje cirkel representerar en kommun. Klicka på bilden för att göra den större.
Här är MC-topplistan i tabellform


Motorcykel - täthet per kommun i Västsverige 2013

I hela Sverige, så är det Bollebyggds kommun som under 2013 är den mest motorcykeltäta av alla. Mätningen baseras på färska siffror från Trafikanalys och SCB. Det måttet vi använt för att komma fram till detta är att räkna fram andelen mc i trafik i förhållande till antalet vuxna per kommun. Med vuxna avses här antal personer som är 18 år eller äldre.

MC-täthet per kommun i Västsverige

Ju rödare värmefläck, desto högre täthet. Bollebyggds värmefläck motsvarar 69 MC per 1000 vuxna. Partille är den kommun i Västsverige som har lägst andel, 36 MC i trafik per 1000 vuxna. Varje cirkel representerar en kommun.Motorcykeltäthet i Västsverige - tabell

Tabellen visar de 20 MC-tätaste kommunerna i Västsverige, Halland och Västra Götaland, under 2013. Andelen är beräknad per vuxna invånare i respektive kommun.


Nyregistrerade bilar per kommun 2013

Tabellen visar andel nyregistrerade personbilar per kommun under 2013.  Observera att andelen är beräknad i förhållande till antalet vuxna invånare i respektive kommun. Med vuxna avses här alla personer som är 18 år eller äldre. Ursprunglig data från SCB/Trafikanalys är bearbetad av oss.


Flest nyregistrerade personbilar per kommun

Kommunen Mölndal toppar denna Sverigestatistik, som alltså sorteras efter andel nyregistrerade bilar per antalet vuxna invånare i respektive kommun. Det har alltså registrerats en bil per tio vuxna i Mölndal under 2013. Alla nyregistreringar räknas in här, vilket innebär att även juridiska personer påverkar statistiken. Noterbart är att ingen kommun ligger norr om någon av Stockholmskommunerna.

De 30 kommunerna med högst andel nyregistrerade bilar på karta:

Fordon i trafik i Västra Götaland och Halland

Tabellerna visar antal fordon i trafik i Västra Götaland och Halland per 1000 vuxna invånare, dvs alla som är 18 år eller äldre. Topplistorna visar de 20 kommuner i dessa två län, som har högst andel fordon i trafik per vuxna invånare. Ursprunglig data (2013-12-31) kommer från SCB och Trafikanalys, men är bearbetad av oss.

Fordon i trafik per 1000 vuxna i Västsverige 2013

Tabellen visar antal fordon som är i trafik i Hallands och Västra Götalands 20 största kommuner. Sorteringen är gjorde efter antal vuxna invånare.


Antal lastbilar i trafik - topp 20 kommuner i Västsverige


Antal personbilar i trafik - topp 20 kommuner i Västsverige

Älvdalen är den kommun i Sverige som toppar denna statistik med 818 personbilar per 1000 vuxna invånare.


Kommunen Solna toppar Sverigestatistiken med 264 lastbilar per 1000 vuxna invånare.


Antal motorcyklar i trafik - topp 20 kommuner i Västsverige

Här kan nämnas att Bollebyggd också är den mest motorcykeltäta kommunen av alla Sveriges 290 kommuner. Finns det någon bra förklaring till detta, så kommentera gärna nedan.Antal snöskotrar i trafik - topp 20 kommuner i Västsverige 


Det finns av naturliga skäl inte många snöskotrar i Västsverige, men så här ser i alla fall topplistan ut. Öckerö toppar snöskoterlistan med 5 snöskotrar per 1000 vuxna invånare. Som en jämförelse, så är Storuman och Arjeplog de kommuner som överlägset toppar Sverigestatistiken med 661 resp 633 snöskotrar.