3 mars 2014

Personbilar i trafik samt nyregistreringar 1975-2014

Grafen visar personbilar i trafik i Sverige månad för månad fr.o.m. januari 1975 t.o.m. januari 2014. Antal personbilar enligt bilregistret efter fordonsslag, status och månad. Nyregistreringar ska avläsas på den vänstra orangemarkerade skalan och antal personbilar totalt i trafik på den blå högra skalan. Den svarta linjen är rullande 12 månader och är alltså ett årsmedel. Det man kan notera gällande nyregistreringar är att tappet under både IT-kraschen 2000 och finanskrisen 2008 var ytterst marginell jämfört med den stora svackan under fastighetskrisen i början av 1990-talet. R12-värdet för nyregistrerade bilar var som allra lägst under september 1993 med endast 10 354 bilar. Från toppen av R12-värdet i januari 1989 med 29 202 bilar, så tog det hela elva år innan detta värde överträffades igen med 29 481 bilar i maj 2000. Just maj år 2000 var en rekordmånad med fantastiska 39 066 bilar nyregistrerades, vilket inte har varit nära att överträffas vare sig förr eller senare.

Påfallande ofta under dessa 40 år, så verkar både uppåtgående respektive nedåtgående trend hålla i sig 20-24 månader i sträck. Ett stort och tidsmässigt långt undantag skedde mellan maj 1989 och april 1994 - i exakt fem år, varje månad, så sjönk nybilsregistreringen mot fg år, dvs 60 månader i rad. Direkt efter det så ökade de nya bilarna varje månad jmf mot fg år i hela 83 månader i sträck tom mars 2001! Intressant alltså att nybilsregistreringen ökade i exakt ett år efter att IT-kraschen på börsen hade inletts.


Tabellen visar rekordvärden för antal nyregistrerade personbilar samt medelvärden per månad.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar