24 mars 2014

Arbetslöshet i Europa 2002 vs 2012 per NUTS-region

Vanligen pratas det om arbetslöshet i procent, men här har vi istället fokuserat på antal personer utan arbete. Det ger en annan bild och kanske också mer förståelse för hur allvarlig situationen är i Europa just nu. På tio år har antalet arbetslösa ökat med ca 6 500 000 människor i de 27 undersökta länderna i Europa. Här ingår då inte ens Balkan-området, där vi vet att det råder stor arbetslöshet med i vissa fall över 30% (Makedonien och Kosovo, 2012).

Det finns dock flera länder som faktiskt har gått i motsatt riktning under samma tioårsperiod. Polen har tex minskat arbetslösheten med nära 1,7 miljoner personer. I första hand är det de forna östeuropeiska länderna som har denna positiva utveckling. Bulgarien, Rumänien och Slovakien är ytterligare tre länder som har minska arbetslösheten om man räknar i antal människor. I Västeuropa är det endast Tyskland som står för en positiv utveckling, men den är å andra sidan rejäl - närmare 600 000 personer färre är i arbetslöshet nu jämfört med då.

Tabellen nedan visar antalet arbetslösa per land 2002 respektive 2012 samt skillnaden i tredje kolumnen.
Siffrorna är baserad på Eurostats data, där statistiken per NUTS-område har summerat. Siffrorna är i tusental och antalet arbetslösa i Spanien 2012 var alltså 5 769 000 - en ökning med 3,7 miljoner.
Siffran för Danmark 2002 fanns inte med i NUTS-statistiken, men den korrekta borde ha varit ca 120 000, då arbetslösheten var 4,6% vid tidpunkten (7,5% 2012).


Arbetslöshet i Europa - 3D-karta

I videon nedan, som skapats med hjälp av Excel Power Maps, ser man tydligt hur utbredd arbetslösheten är i sydeuropa. Varje stapel representerar ett NUTS-område, vilket är en geografisk indelning som används i EU-sammanhang. Den bilden som ses nedan innan videon har startat är på NUTS2-nivån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar